OZNÁMENIE

                                VSTUP DO PRIESTOROV

 

VSTUP DO PRIESTOROV Byty Čadca, s.r.o., Májová 1107, Čadca

 

Dovoľujeme si Vás upovedomiť, že v zmysle vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva 

SR č. 14 zverejnenej vo vestníku Vlády SR čiastka 8/2021 vydaná dňa 21. januára 2021

(ďalej len „vyhláška“) sa z dôvodu ochrany života a zdravia nariaďuje zákaz vstupu osôb 

do vonkajších a vnútorných priestorov zariadení. V zmysle § 1 ods. 2 vyhlášky sa zákaz

 vstupu do priestorov  Byty Čadca, s.r.o., Májová 1107, Čadca od 27. januára 2021  

do 02. februára 2021 nevzťahuje na:

 

- osobu, ktorá sa preukáže potvrdením o negatívnom výsledku RT-PCR testu alebo potvrdením

 o negatívnom výsledku antigénového testu na ochorenie COVID-19 vykonaného v období 

od 18. januára 2021,

- osobu, ktorá prekonala ochorenie COVID-19 a má o jeho prekonaní doklad nie starší ako 

tri mesiace,

- osobu, ktorá sa preukáže, že jej bolo diagnostikované ochorenie COVID-19 v období 

od 2. novembra 2020 do 17. januára 2021,

- osobu zaočkovanú proti ochoreniu COVID-19 aj druhou dávkou vakcíny a od tohto očkovania 

uplynulo aspoň 14 dní,

- osoby nad 65 rokov veku.

 

Ďakujeme za pochopenie, 

 

                                s úctou Byty Čadca, s.r.o., Májová 1107, Čadca .