O Z N A M
 
 
 
Správcovská spoločnosť BYTY Čadca, s.r.o. týmto oznamuje,
 že dňa:
 
11. septembra 2019
(streda)
 
bude z dôvodu 
školenia zamestnancov zatvorené.
 
                 
  
   Mgr. Ján Jurga                
                            riaditeľ