KONTAKTY - mail: 

 

Riaditeľ

Mgr. Ján Jurga

Tel: 041/433 10 44

mail: riaditelbytycadca@gmail.com

mail: riaditel@bytycadca.sk    

 

Sekretariát, odpis vody, káblová televízia

(poruchy v príjme TKR hláste na OSBD Čadca 0915 073 334)

Bc. Anna Beliančinová

Tel: 041/433 29 33

mail: odpisvody@bytycadca.sk   

 

EKONOMICKÝ ÚSEK

Nájomné oddelenie

Vedúca oddelenia

Mgr. Janka Heglasová

Mobil: 0911 294 333

Tel: 041/433 29 33

mail: najomne@bytycadca.sk

 

Nájomné, Analýza faktúr

Silvia Rošková

Tel: 041/433 29 33

mail: najomne@bytycadca.sk

 

 

Pokladňa, FO, Dodávateľské faktúry, Poistné udalosti

Lenka Smatanová

Tel: 041/433 29 33

mail: najomne@bytycadca.sk

 

Ekonóm, faktúry údržby

Anna Rudinská

Tel: 041/433 29 33

mail: uctaren@bytycadca.sk

 

TECHNICKÝ ÚSEK

Energetik

Ing. Ján Rechtorík

Tel: 041/433 29 34

mail: energetik@bytycadca.sk

 

Údržba, hlásenie porúch vody a kúrenia, revízie, výmena bytových vodomerov, výťahy, závady elektro

Ing. Ján Klimek 

mobil: 0911 294 332

Tel: 041/433 29 32

mail: udrzba@bytycadca.sk

 

Kontakt na pracovníka havarijnej služby - voda, kúrenie a kanalizácia

 

Jozef Beleščák

mobil:  0904 929 037

 

 

 

Advokát, právne služby

Mgr. Michal Duraj

Tel: 041/433 39 15

 

Dôležité telefónne čísla

---------------------------------

 

Integrovaný Záchranný Systém                                                                                         112

Hasičský a Záchranný Zbor, ul. A.Hlinku 4 Čadca                                                             150

                                                                                                                      041/431 23 22

 

Rýchla zdravotná služby, Paláriková 2311,NsP Čadca                                                       155

                                                                                                                      041/432 45 16

 

Polícia, Palárikova č. 977, Čadca                                                                                      158

 

Mestská polícia Čadca                                                                                    041/433 21 33

 

Energetické závody, 17.novembra 2551, Čadca                                               0850 111 468

  • havarijná služba                                                                                        0800 159 000

 

Plynárne,Závodská cesta 26, Žilina                                                                 041/432 44 36

  • hlásenie poruchy                                                                                       0850 111 727

 

Vodárne a kanalizácie, u Kyzka 751, Čadca                                                    041/707 17 30

                                                                                                                        0905 575 347

 

Servis výťahov (p.Kubica)                                                                                 0911 905 015

                                                                                                                       0908 515 306

 

Poruchy a revizie elektrika (p.Sogel)                                                                 0918 032 027

                                          

KRASBYT, s.r.o. Krásno nad Kysucou                                                               041/438 52 12

                                                                                                                        0905 411 445

 

Mestská teplárenská spoločnosť, a.s. Čadca                                                  041/432 68 58