VLÁDA SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Uznesenie vlády SR číslo 662/2021 strana 1
UZNESENIE VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
č. 662
zo 16. novembra 2021
k návrhu aktualizácie mapy okresov podľa aktuálnej rizikovosti s ohľadom
na šírenie ochorenia COVID-19
Číslo: 26269/2021
Predkladateľ: minister zdravotníctva
Vláda
A. schvaľuje
A.1. v súlade s Alert systémom pre monitorovanie vývoja pandémie a prijímanie
opatrení proti SARS-CoV-2 (Covid Automat – verzia 4.2) s účinnosťou
od 22. novembra 2021 rozdelenie okresov podľa aktuálnej rizikovosti
s ohľadom na šírenie ochorenia COVID-19 takto:
- 1. stupeň ohrozenia: okres Bratislava I.-V., okres Dunajská Streda,
- 2. stupeň ohrozenia: okres Dolný Kubín, okres Galanta, okres Komárno,
okres Malacky, okres Myjava, okres Námestovo, okres Nitra, okres
Pezinok, okres Prešov, okres Rožňava, okres Ružomberok, okres Sabinov,
okres Senec, okres Skalica, okres Šaľa, okres Trenčín, okres Trnava, okres
Žilina, okres Zlaté Moravce,
- 3. stupeň ohrozenia: okres Bánovce nad Bebravou, okres Banská Bystrica,
okres Banská Štiavnica, okres Bardejov, okres Brezno, okres Bytča, okres
Čadca, okres Detva, okres Gelnica, okres Hlohovec, okres Humenné, okres
Ilava, okres Kežmarok, okres Košice I.-IV., okres Košice-okolie, okres
Krupina, okres Kysucké Nové Mesto, okres Levice, okres Levoča, okres
Liptovský Mikuláš, okres Lučenec, okres Martin, okres Medzilaborce,
okres Michalovce, okres Nové Mesto nad Váhom, okres Nové Zámky,
okres Partizánske, okres Piešťany, okres Poltár, okres Poprad, okres
Považská Bystrica, okres Prievidza, okres Púchov, okres Revúca, okres
Rimavská Sobota, okres Senica, okres Snina, okres Sobrance, okres
Spišská Nová Ves, okres Stará Ľubovňa, okres Stropkov, okres Svidník,
okres Topoľčany, okres Trebišov, okres Turčianske Teplice, okres
Tvrdošín, okres Veľký Krtíš, okres Vranov nad Topľou, okres Žarnovica,
okres Žiar nad Hronom, okres Zvolen;
VLÁDA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Uznesenie vlády SR číslo 662/2021 strana 2
B. ukladá
predsedovi vlády
B.1. zabezpečiť uverejnenie tohto uznesenia vlády v Zbierke zákonov Slovenskej republiky
bezodkladne
ministerke kultúry
B.2. zabezpečiť vyhlásenie prijatia tohto uznesenia vo vysielaní Rozhlasu a televízie Slovenska a v TASR
bezodkladne.
Vykonajú: predseda vlády
ministerka kultúry
Na vedomie: prezidentka SR
predseda Národnej rady SR

VLÁDA SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Uznesenie vlády SR číslo 662/2021 strana 1

UZNESENIE VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY

č. 662

zo 16. novembra 2021

k návrhu aktualizácie mapy okresov podľa aktuálnej rizikovosti s ohľadom

na šírenie ochorenia COVID-19

Číslo: 26269/2021

Predkladateľ: minister zdravotníctva

Vláda

A. schvaľuje

A.1. v súlade s Alert systémom pre monitorovanie vývoja pandémie a prijímanie

opatrení proti SARS-CoV-2 (Covid Automat – verzia 4.2) s účinnosťou

od 22. novembra 2021 rozdelenie okresov podľa aktuálnej rizikovosti

s ohľadom na šírenie ochorenia COVID-19 takto:

- 1. stupeň ohrozenia: okres Bratislava I.-V., okres Dunajská Streda,

- 2. stupeň ohrozenia: okres Dolný Kubín, okres Galanta, okres Komárno,

okres Malacky, okres Myjava, okres Námestovo, okres Nitra, okres

Pezinok, okres Prešov, okres Rožňava, okres Ružomberok, okres Sabinov,

okres Senec, okres Skalica, okres Šaľa, okres Trenčín, okres Trnava, okres

Žilina, okres Zlaté Moravce,

- 3. stupeň ohrozenia: okres Bánovce nad Bebravou, okres Banská Bystrica,

okres Banská Štiavnica, okres Bardejov, okres Brezno, okres Bytča, okres

Čadca, okres Detva, okres Gelnica, okres Hlohovec, okres Humenné, okres

Ilava, okres Kežmarok, okres Košice I.-IV., okres Košice-okolie, okres

Krupina, okres Kysucké Nové Mesto, okres Levice, okres Levoča, okres

Liptovský Mikuláš, okres Lučenec, okres Martin, okres Medzilaborce,

okres Michalovce, okres Nové Mesto nad Váhom, okres Nové Zámky,

okres Partizánske, okres Piešťany, okres Poltár, okres Poprad, okres

Považská Bystrica, okres Prievidza, okres Púchov, okres Revúca, okres

Rimavská Sobota, okres Senica, okres Snina, okres Sobrance, okres

Spišská Nová Ves, okres Stará Ľubovňa, okres Stropkov, okres Svidník,

okres Topoľčany, okres Trebišov, okres Turčianske Teplice, okres

Tvrdošín, okres Veľký Krtíš, okres Vranov nad Topľou, okres Žarnovica,

okres Žiar nad Hronom, okres Zvolen;

VLÁDA SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Uznesenie vlády SR číslo 662/2021 strana 2

B. ukladá

predsedovi vlády

B.1. zabezpečiť uverejnenie tohto uznesenia vlády v Zbierke zákonov Slovenskej republiky

bezodkladne

ministerke kultúry

B.2. zabezpečiť vyhlásenie prijatia tohto uznesenia vo vysielaní Rozhlasu a televízie Slovenska a v TASR

bezodkladne.

Vykonajú: predseda vlády

ministerka kultúry

Na vedomie: prezidentka SR

predseda Národnej rady SR

------------------------------------------------------------------------------------

Informácie k novým pravidlám platným od 22.11.2021

Úrad verejného zdravotníctva vydáva nové vyhlášky pre potreby zosúladenia s novou verziou COVID automatu, ktorú 18. 11. 2021 schválila vláda SR.

Vyhlášky sú účinné od pondelka 22. 11. 2021 a upravujú činnosť prevádzok a organizáciu hromadných podujatí.

Aktualizovaný COVID automat, ktorý bude platiť obmedzené obdobie, bol schválený v čase mimoriadne nepriaznivej epidemiologickej situácie, ktorá sa naďalej zhoršuje, čo spôsobuje veľkú záťaž na zdravotnícky systém.

Najhlavnejšie zmeny v „kocke“ oproti doterajšiemu stavu:

 • Režim „kompletne zaočkovaní“ sa mení na režim OP (očkovaní, prekonaní). Znamená to, že osoby, ktoré prekonali COVID-19 v období pred nie viac ako 180 dňami, budú mať rovnaké možnosti ako kompletne zaočkované osoby. Po novom sú teda stanovené režimy “OP”, “OTP” (očkovaní, testovaní, prekonaní) a “základ” (všetci, bez ohľadu na imunitný status).
 • Prevádzky (mimo esenciálnych obchodov – podrobne vymenované vo vyhláške k činnosti prevádzok – paragraf 2 odsek 2) sú pre režim OTP a základ v červenej až čiernej farbe zatvorené.
 • V červenej až čiernej farbe sa pre režim OTP zavádza jednotný limit pre hromadné podujatia do počtu šesť osôb. Pre režim OP sa limity v červenej až čiernej farbe znižujú na 200, 100 a 50.
 • Na návrh odborných autorít a v súlade so schváleným COVID automatom sa pod pojmom OP (očkovaní, prekonaní) rozumie:
  • osoba najmenej 14 dní po aplikácii druhej dávky vakcíny s dvojdávkovou schémou, avšak nie viac ako jeden rok po aplikácii poslednej dávky
  • osoba najmenej 21 dní po aplikácii prvej dávky vakcíny s jednodávkovou schémou, avšak nie viac ako jeden rok po aplikácii poslednej dávky
  • osoba najmenej 14 dní po aplikácii prvej dávky vakcíny, ak bola prvá dávka podaná v intervale do 180 dní od prekonania COVID-19, avšak nie viac ako jeden rok po aplikácii poslednej dávky
  • osoby, ktoré prekonali COVID-19 pred nie viac ako 180 dňami a mali ho potvrdený RT-PCR testom
  • deti do 12 rokov po prekonaní COVID-19 pred nie viac ako 180 dňami – potvrdenie vydá pediater aj na základe pozitívneho výsledku antigénového testu vykonaného do novembra 2021
  • osoby, ktoré prekonali COVID-19 pred viac ako 180 dňami a boli zaočkovaní jednou dávkou vakcíny podanej do 180 dní od prekonania ochorenia
  • deti do 2 rokov veku;
  • deti od 2 do 12 rokov a 2 mesiace s negatívnym výsledkom antigénového testu (platný 48 hodín od odberu) alebo PCR/LAMP testu (platný 72 hodín od odberu).
---------------------------------------------------------
 
 

 

 
 
 
 
 
 

Ambclean versus Covid